En inspirerande vecka på Svenska Skolan i Shanghai går mot sitt slut. Lärare och styrelse har träffats för att prata om planering och budget samt diskutera vilka värdeord vi vill ska genomsyra vår skola. Våra lärare är redo och ser med stor enthusiasm fram emot vårterminen 2020!

Vi vill framföra ett stort tack till Swedish Chamber of Commerce in China och Hannes Hultman för att vi fick hålla till i era lokaler!

Vi önskar er alla ett gott nytt kinesiskt år!