Skolstart HT-2023

Vi är nu igång med undervisning läsåret 2023-2024. Lektioner ges i två grupper söndag förmiddagar, på Nordic hub. För mer information, kontakta oss på info@svenskaskolansh.com.