Kallelse till årsmöte 14 augusti 2021

Välkommen till årsmöte för Svenska Skolan i Shanghai. Vi samlas lördagen den 14:e augusti kl 10 på EFs lokaler vid People Square. Under årsmötet kommer vi bland annat att gå igenom verksamhetsberättelse och resultat för läsåret 20/21, budget och verksamhetsplan för 21/22, samt välja ny styrelse for kommande läsår. Då hela styrelsen under sommaren kommer … Read more