Svenska skolans datum 2019/2020

Från och med höstterminen 2019 kommer klassrumsundervisningen att ske endast på lördagar på SCIS Hongqiao. Det kommer att vara 6 lektionstillfällen på hösten och 9 på våren.

Höstterminen

SCIS Hongqiao HQ (Lördagar, kl. 09:30 – 12:30)
Sept. 7, 21
Okt. 12, 26
Nov. 16
Dec. 7 (julavslutning)

Vårterminen

SCIS Hongqiao HQ (lördagar, kl. 09:30 – 12:30)

Skolstart: 11 januari