Påminnelse

Onsdagen den 20:e mars hålls inga lektioner i Svenska Skolan på Scis, observera att det gäller bara Scis.

Scis transportavdelning på skolan är meddelade om att eleverna skall åka hem med respektive skolbuss på eftermiddagen.