Våra sponsorer

Vi är väldigt glada över alla som hjälper till att hålla svenska skolan i Shanghai i gång. Vi har ett stort community inklusive föräldrar, samarbetspartners och även sponsorer som alla bidrar till att ge våra barn en smak av Sverige även om vi är långt bort.

Under läsåret 2023/24 vill vi i synnerhet framhålla dessa sponsorer: