Om skolan

Svenska skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan ca 30 elever undervisning varannan lördag på i NAIS Pudong’s i Kangqiao. Då de flesta barn går i internationell eller lokal skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Läs mer här

Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift.

Styrelsen ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.

Undervisningstillfällen 2021-2022

Undervisning sker vid Nord Anglia International School, Pudong. No 600, Lane 2729 Hunan Road, Kangqiao (ingång vid korsningen Huahe street, Qinhe Road 华和街与秦和路交叉口).

Lördagar, 09.45 – 12.45

Höstterminen 2021

Sept 18

Okt 16, 30

Nov 13, 27

Dec 4 (julavslutning)

Vårterminen 2022

Jan 15, 22

Feb 12, 26

Mars 12, 26

April 23

Maj 7, 21 (sommaravslutning)

 

Undervisningstillfällen 2020-2021

Under höstterminen sker undervisning på EF/Hult Campus vid People Square.

Lördagar, 09.45 – 12.45

666 Fuzhou Road, Haohua Xinhaixin Mansion, 4th floor, Huangpu, Shanghai

Höstterminen 2020

Okt. 24/10

Nov. 7/11, 21/11

Dec. 5/12, 12/12 (avslutning)

Vårterminen 2021

Jan. 16/1, 30/1

Februari. 6/2, 27/2

Mars. 13/3, 27/3

April. 17/4, 24/4

Maj. 15/5 (avslutning)