Om skolan

Svenska skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan ca 16 elever undervisning varannan sondag på Nodic Hub. Då de flesta barn går i internationell eller lokal skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Läs mer här

Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift.

Styrelsen ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.

Undervisningstillfällen 2023

Undervisning sker vid Nordic Hub (  2nd Floor, Zhuguang Road No.1588)

Söndagar 09.45 – 12.45

Vårterminen 2023

Feb 5, 19

Mar 5, 19

Apr 16

May 7, 21

Jun 4 (sommaravslutning)

Höstterminen 2023

Sept 10, 24

Okt 15, 22

Nov 5, 19

Dec 3, 10 (Lucia och julavslutning)