Om skolan

Svenska skolan i Shanghai bildades 2001 med syfte att erbjuda kompletterande svenskundervisning för elever från förskoleklass t.o.m årskurs 9. Idag erbjuder Svenska Skolan ca 30 elever undervisning varannan lördag på EFs lokaler vid People Square samt alternativt via distans i Shanghai. Då de flesta barn går i internationell skola under dagtid, är syftet med vår undervisning att upprätthålla det svenska språket för barn och ungdomar som har svenska som modersmål. Vi följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet. Läs mer här

Svenska Skolan i Shanghai drivs som en ideell, icke vinstdrivande verksamhet och undervisningen finansieras genom bidrag från Skolverket och till resterande del genom års/terminssavgift.

Styrelse ansvarar för verksamheten och rapporterar årligen till årsstämman. Verksamheten bedrivs enligt våra stadgar.

Undervisningstillfällen 2020-2021

Under höstterminen sker undervisning på EF/Hult Campus vid People Square.

Lördagar, 09.45 – 12.45

666 Fuzhou Road, Haohua Xinhaixin Mansion, 4th floor, Huangpu, Shanghai

Höstterminen 2020

Okt. 24/10

Nov. 7/11, 21/11

Dec. 5/12, 12/12 (avslutning)

Vårterminen 2021

Jan. 16/1, 30/1

Februari. 6/2, 27/2

Mars. 13/3, 27/3

April. 17/4, 24/4

Maj. 15/5 (avslutning)