Wechat

Finn oss på Wechat för eventuella frågor till Svenska skolan i Shanghai eller för att få allmän löpande information under läsåret.

Skanna av QR koden.